Dyaloge Avem Podcast : Aprann pataje saw konnen ak lot.

Dyaloge Avem Podcast : Aprann pataje saw konnen ak lot.

Nan epizod sa mwen envite chak mounn pou yo komanse kreye podcast sou sa yo konnen . Epi pataje sa yo koonnen . Siw ta renmen patisipe nan dyaloge avem ekri m . nan [email protected] oubyen [email protected] Podcast record apati Iphone mwen . Tande Epizod sa